X

ENGELSKTALANDE ADVOKATER I MALAGA (ANDALUSIEN/COSTA DEL SOL) SPECIALISERADE PÅ FASTIGHETSRÄTT

ARVSSKATT I SPANIEN: VI ÄR REDAN EUROPEER

Inheritance tax, will, heirs

Testamente, rättsliga råd

I vårt inlägg från mars om Arv och Skattelättnader diskuterade vi kring det faktum att europeiska utländska medborgare i Spanien blir utsatta för diskriminering i jämförelse med bosatta medborgare eftersom de under samma omständigheter betalar mer skatt än bosatta skattebetalare.

Denna ojämlika behandling hände när den avlidne eller arvtagare var icke bosatta i Spanien och de betalade skatter i enlighet med en statlig förordning som var mer ofördelaktig än den regionala som endast användes på bosatta medborgare.

Denna diskriminering bekräftades av Europadomstolens dom av den 3 september 2014, som löste problemet och fastställde att Spanien kränkte den fria rörligheten av kapital inom EU på grund av denna separata behandling mellan bosatta utländska EU medborgare och icke bosatta EU medborgare.

Den 1 januari 2015, för att följa ovannämnda dom, har ändringen av lagen om arvsskatt trätts i kraft i Spanien. Ett särskilt system har införts avseende arvskatten, så att utländska medborgare i Spanien som är europeiska medborgare kan tillämpa den regionala förordningen som bosatta redan gör, vilket nivellerar deras situation.

Denna nya förordning fastställer att om den avlidne är en europeisk icke-bosatt i Spanien kan den regionala förordningen där de mest värdefulla tillgångarna finns tillämpas. Om arvtagarna är bosatta i Spanien ska de regionala bestämmelserna där de bor tillämpas.

Om den avlidne har varit bosatt i en spansk region och stödmottagarna inte är bosatta i Spanien ska de icke-bosatta mottagarna betala arvskatt i enlighet med de regionala bestämmelserna där den avlidne bodde.

Vid denna tidpunkt är det värt att nämna att mottagare av arvskatten i Spanien tilldelas regionala regeringar, så att de är fria att fastställa egna regler.

Effekten av detta är att det belopp som ska betalas för denna skatt av boende i Spanien kan variera betydligt beroende på region där de bor. Faktum är att ett skattemässigt "krig" har uppstått mellan regionala regeringar när det gäller denna skatt, eftersom vissa människor har bestämt sig för att etablera sig i regioner med ett förmånligare skattesystem för att betala mindre skatt för arv och donationer, särskilt de med mer värdefulla gods.

Det senaste och berömda fallet i Andalusien var hertiginnan av Alba som var sentimentalt relaterad till Andalusien men inte skattemässigt eftersom hennes bostad för skattemässiga ändamål var i Madrid. Den största fördelen med detta var att hennes arvingar fick en skattebesparing på mer än 90 miljoner euro på arvskatten.

Eftersom utländska medborgare också kommer att ha samma arvsskatteförordning som invånare och med tanke på att förordningen som ska tillämpas beror på regionen där de mest värdefulla tillgångarna finns, kommer denna ojämlika behandling av regioner också att påverka dem.

Men föreställ dig att du är en icke bosatt i Spanien, saknar någon egendom, men du har lite pengar i en bank i Spanien. I detta fall, vilken förordning ska gälla för dina arvingar? Det verkar som om den tillämpliga förordningen ska vara den i regionen där bankens säte finns. Det är således inte samma bankenhet med säte i Madrid, Barcelona eller Sevilla. Det har sagts "det verkar" ovan eftersom ett slutgiltigt svar inte har erhållits vid kontakt med Skatteverket om denna fråga.

Kort sagt, det här är goda nyheter för europeiska utländska medborgare och deras arvingar, och välkomna till det regionala regelverket "kaos" när det gäller arv och donationsskatt.

Författare: Gustavo Calero Monereo, C & D Solicitors (advokat)

This post is also available in: Engelska Nederländska

KONTAKT

C&D SOLICITORS S.L.P.
Calle La Noria, oo Edif. Recreo II, 1-15
29793 Torróx-Costa (Málaga), Spain
(Entrance at backside of building)

contacto

Monday, Tuesday, Thursday: 09:30 - 18:30
Wednesday, Friday: 09:30 - 15:30