DON'T FORGET YOUR WILL IN SPAIN WITH THE NEW EUROPEAN REGULATION

GLÖM INTE DITT TESTAMENTE I SPANIEN MED NYA EU FÖRORDNINGARNA

Renewing Spanish will 2015
Spanskt testamente 2015

Vi skulle inte vilja förstöra din dag genom att prata om “det andra livet” som vi hoppas är långt borta (håller tummarna). På grund av den europeiska uppföljningsförordningen som godkändes den 27 juli 2012 och dess kommande konsekvenser till följd av människor som dör efter den 17 augusti 2015 anser jag att det är viktigt att ägna några ord till utlänningar med tillgångar i Spanien.

Som utgångspunkt fastställs i denna förordning vilken jurisdiktion som gäller för tillgångar tillhörande en EU-medborgare i ett land i Europeiska unionen. Enligt denna förordning ska lagen i landet där man är bosatt tillämpas men med möjlighet att välja att tillämpa lagen från hemlandet förutsatt att den avlidne har sagt detta tydligt och otvivelaktigt i hens testamente.

När det gäller Spanien, om du är medborgare i ett annat land i Europeiska unionen men du bor och äger tillgångar i Spanien, måste du veta att om du inte har ett spanskt testamente som tydligt och otvetydigt säger att du vill att arvslagen i landet där du är medborgare vid tiden för döden ska tillämpas kommer den spanska lagen att tillämpas på ditt arv. Vad betyder det här?

I Spanien finns det ingen frihet att lämna din egendom som arv till vem du vill ha. I Spanien är tillgången hos den avlidna uppdelad i tre delar. Två av dessa delar tillhör ”tvångs arvingar” enligt följande:

 • Den första delen går till var och en av barnen i lika delar eller, i frånvaro av barn, till föräldrar eller, i avsaknad av den senare, till syskon.

 

 • Den andra delen går till ett av barnen eller, om inget har uppgetts, är det uppdelat bland alla barn i lika delar som förklarats ovan.

 

 • Den tredje och sista delen av ett arv är den fria disponibla delen och det är den del som den avlidne kan lämna till vem han eller hon önskar, men för att göra detta måste det finnas ett testamente för att i avsaknad av ett kommer även denna del att delas upp mellan barnen i lika delar.

I Spanien kommer en make/maka sist bland legala arvingar och hen skulle bara ärva i avsaknad av ovannämnda ”tvångs arvingar”. Med andra ord; om du är utlänning i Spanien och du bor och har tillgångar i vårt land, var medveten om att om du dör utan ett testamente eller om ditt testamente inte tydligt anger att du vill att lagen från ditt hemland ska tillämpas kommer förmodligen din make/maka inte att ärva någonting.

Det bästa sättet att förebygga problem av denna typ är att du ska uppföra ett testamente i Spanien och tydligt ange den lag du vill ska tillämpas vid ditt dödsfall.

Om du råkar ha ett testamente i Spanien är det viktigt att du granskar det och verifierar att det överensstämmer med bestämmelserna i ”European Succession Regulation” eller med andra ord att det testamente du har undertecknat klart säger att du vill att ditt hemlands lag ska gälla vid tiden för din död.

Enligt min mening kan testamente som säger att “detta testamente är giltigt enligt testatorns personliga lag och den nämnda lagen omfattar inte begreppet tvångs-arvingar …” eller innehåller liknande ord orsaka problem enligt den nya förordningen. I Dessa fall är min rekommendation att uppföra ett nytt som tydligt säger att du skulle vilja att ditt arv styrs av ditt hemlands lag.

Jag skulle vilja förtydliga något som ofta är förvirrande i dessa frågor. Den lagstiftning som styr arvsrätten i Spanien är en sak, som har förklarats i denna artikel, men skattekonsekvenserna av arv i Spanien är en helt annan sak. I det här fallet hänvisar vi till arvskatt, se inlägg från mars, eftersom betalningen av den skatten kommer att bero på det faktum att du ärver en tillgång i Spanien, oavsett arvslag.

Slutligen önskar vi att du lever i många år och du inte behöver oroa dig för sådana här obehagliga saker.

Författare: Gustavo Calero Monereo, C & D Solicitors (Advokat)

arvingar, testamente

 • C&D SOLICITORS S.L.P.
  Calle La Noria s/n, Edif. Recreo II, 1-15
  29793 Torrox-Costa (Málaga), Spain

 • +34 952 532 582

 • +34 639 541 602

 • Our law firm is located 40 km East from Malaga capital and 10 km West from Nerja.

 • Monday, Tuesday, Thursday: 09:00 - 18:30
  Wednesday, Friday: 09:00 - 15:30

Colegio de Abogados de Mälaga


  Copyright 2021. All right reserved.
  Open chat
  Need help?