DON'T FORGET YOUR WILL IN SPAIN WITH THE NEW EUROPEAN REGULATION

DENK AAN UW TESTAMENT IN SPANJE IN VERBAND MET DE NIEUWE EUROPESE VERORDENING

imagen-articulo-mayo-2015Het is niet onze bedoeling om uw dag te verpesten door te praten over het “hiernamaals” waarvan we hopen dat het nog even op zich laat wachten, fingers crossed. Maar vanwege de Europese Erfrechtverordening die op 27 juli 2012 is aangenomen en die binnenkort zal worden toegepast op de erfopvolging van personen die vanaf 17 augustus 2015 overlijden, lijkt het me goed om wat kleine aanwijzingen te geven aan buitenlandse burgers met bezittingen in Spanje.

In de genoemde Verordening wordt als uitgangspunt bepaald welke Wet van toepassing is op de bezittingen van een communautaire buitenlander in een land van de Europese Unie. Volgens deze Verordening is de Wet die van toepassing is op erfopvolging bij een communautaire buitenlander het land van de gewone verblijfsplaats. Het is mogelijk om te kiezen voor de Wet van de eigen nationaliteit op voorwaarde dat de erflater dat op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze heeft opgenomen in zijn testament.

In Spanje geldt dat wanneer u de nationaliteit heeft van een ander land in de Europese Unie maar u woont in Spanje en u heeft bezittingen in Spanje én u heeft geen testament in Spanje waarin u duidelijk en ondubbelzinnig heeft aangegeven dat u wilt dat de wet van uw nationaliteit van toepassing is na uw overlijden, dat in dat geval de Spaanse wet toegepast zal worden. Wat betekent dit?

Zoals we in een eerder artikel uitgelegd hebben, bestaat er in Spanje geen vrijheid om uw bezittingen na te laten aan personen van uw keuze. In Spanje worden de bezittingen van de erflater in drie delen verdeeld, twee van deze delen komen, op de volgende manier, toe aan de wettige erfgenamen:

 • Het eerste deel is bestemd voor elk van de kinderen, in gelijke delen of bij afwezigheid van kinderen aan de ouders en bij afwezigheid van deze aan broers en zussen.
 • Het tweede deel is voor één van de kinderen of wanneer er niets vastgelegd is, wordt dit ook tussen de kinderen, in gelijke delen verdeeld, op de manier zoals we hiervoor uitgelegd hebben.
 • Het derde en laatste deel van de erfenis, is vrij beschikbaar en van dit deel kan de erflater wel bepalen wie het van hem erft. Hiertoe moet men een testament hebben waarin dat vastgelegd is. Bij afwezigheid van een testament zal ook dit deel tussen de kinderen in gelijke delen verdeeld worden.

In Spanje, is de echtgeno(o)t(e) de laatste van de wettige erfgenamen waardoor deze alleen erft bij afwezigheid van andere wettige erfgenamen. Ofwel, als u een buitenlandse resident in Spanje bent en u heeft bezittingen in ons land, dan moet u weten dat wanneer u overlijdt zonder testament of wanneer in uw testament niet duidelijk staat aangegeven dat de wet van uw nationaliteit wordt toegepast, dat uw echtgeno(o)t(e) waarschijnlijk niets erft.

Om problemen hiermee te voorkomen, raden we u aan een testament in Spanje op te laten maken waarin u duidelijk vermeld staat welke Wet u toegepast wilt hebben op het moment van uw overlijden.

Als u al een testament heeft in Spanje, dan is het erg belangrijk dat u deze nakijkt en dat u informeert of dit testament voldoet de Europese Erfrechtverordening. Dat wil zeggen dat in het testament dat u getekend heeft, duidelijk vermeld moet staan dat het u wil is dat de wet die de erfopvolging bepaalt uw persoonlijke wet is, de wet van uw nationaliteit op het tijdstip van uw overlijden.

In mijn optiek kunnen testamenten waarin het volgende vastgelegd is dat “onderhavig testament geldig is volgens zijn persoonlijke wet en dat deze wet geen wettige erfgenamen kent…” of iets van gelijke strekking, voor problemen zorgen met de Nieuwe Verordening. In deze gevallen is mijn advies dat men een nieuw testament ondertekent waarin duidelijk vastgesteld is dat de erflater wil dat voor de erfopvolging de wet van zijn nationaliteit toegepast wordt.

Ik wil graag nog iets verduidelijken wat vaak voor verwarring zorgt met betrekking tot deze materie. Een ding is de Wet die de erfopvolging regelt van een persoon in Spanje, zoals uitgelegd in dit artikel en iets heel anders zijn de fiscale consequenties van de erfopvolging in Spanje. In dit geval hebben we het over de erfbelasting, die gereguleerd wordt zoals we uitgelegd hebben in onze post in maart. Het betalen van deze belasting komt voort uit het erven van bezittingen die in Spanje gesitueerd zijn onafhankelijk van de Wet die toegepast wordt op de erfopvolging.

Als laatste wensen wij u toe dat u nog vele jaren leeft en dat u zich niet al te veel zorgen hoeft te maken over dit soort onaangename zaken.

Auteur: Gustavo Calero Monereo, C&D Solicitors, (advocaat)

Torrox-Costa (Malaga/Costa del Sol/Andalucia)

Andalusië, Erfenis, Erfrecht, Spanje, Successierecht, Testament

LAWYERS IN MALAGA FOR ENGLISH LEGAL ADVICE ON BUYING, SELLING OR INHERITING IN ANDALUSIA

 • TORROX OFFICE:

 •  Urb. Recreo II, C. la Noria, sn, 29793 Torrox Costa, Málaga, Spain

 • MALAGA OFFICE (ON APPOINTMENT):

 • P.º Reding, 7, 1º, oficina 2, 29016 Málaga, Spain

Colegio de Abogados de Mälaga


  TORROX OFFICE

  MON/TUE/THU: 09:00 - 18:30
  WED/FRI: 09:00 – 15:00

  LOCATION: 40 KM EAST FROM MALAGA, 10 KM WEST FROM NERJA.
  FREE PARKING IN FRONT OF ALDI SUPERMARKET
  (ENTRANCE AT THE BACK).

  MALAGA OFFICE

  MEETINGS ONLY ON APPOINTMENT.

  LOCATION: MALAGA CENTER
  (LA MALAGUETA).
  PARKING CERVANTES, C/ CERVANTES 6

  Copyright 2021. All right reserved.
  Need help?