Skip to main content
SPANISH-MORTGAGE

HYPOTEKSLÅN FÖR ATT KÖPA BOSTAD I SPANIEN

Köpa hus i Malaga
Köpa hus i Spanien

Under det senaste året har den spanska fastighetsmarknaden verkligen vaknat till liv tack vare den utländska bostadsturismen. Det har lett till att vi ofta stöter på eventuella köpare som inte är bosatta i Spanien men som vill finansiera delar av fastighetsköpet med ett bolån, ett s.k hypotekslån.

Det första vi bör nämna är att räntan som oftast styr hypotekslånen i Spanien är en rörlig ränta. Det så kallade Euribor, Euro Interbank Offered Rate, är referensvärdet för hypotekslån med rörlig ränta och i dagsläget ligger det väldigt lågt. De flesta hypotekslånen i Spanien fastställs i enlighet med Euribor och den ränta som banken själv erbjuder.

Vissa banker erbjuder hypotekslån med fast ränta men väldigt få sådana lån upprättas i Spanien jämfört med hypotekslån med rörlig ränta.

LÅN I SPANIEN ELLER I ETT ANNAT LAND?

Om du i nuläget har din skattepliktiga hemvist i Spanien kan du ta bolån med en ränta på Euribor plus 1,00 till 1,50 %. Om du inte har din skattepliktiga hemvist i Spanien hamnar räntan däremot på Euribor plus 2,50 till 3,50 %.

Med detta i åtanke, och om du funderar på att ta ett lån för att köpa en bostad i Spanien, är det troligt att en bank i ditt hemland kan erbjuda bättre ränta än en spansk bank. Vi rekommenderar därför att du frågar vilka banker i ditt land som godkänner hypotekslån för Spanien.

Du bör också ha i åtanke att de flesta spanska banker brukar erbjuda extraprodukter, d.v.s. att man måste uppfylla vissa villkor, i samband med hypotekslån med rörlig ränta, och på så sätt kan man få ner räntesatsen på lånet. Det kan vara att göra månatliga överföringar till ditt konto för att upprätthålla ett medelsaldo, att använda kreditkort och uppnå ett visst belopp, att teckna försäkringar m.m.

ATT PÅBÖRJA HANDLÄGGNINGEN PÅ BANKEN

Om du redan har bestämt vilken bank du vill låna hos rekommenderar vi att du ansöker om en låneoffert innan du lämnar in alla nödvändiga handlingar. Det vill säga, att du lämnar in en komplett förteckning över dina inkomster och lån, samt över din arbetssituation och vilket lånebelopp du behöver. Banken registrerar alla dessa uppgifter och informerar dig sen om de kan godkänna ett lån på dessa grunder.

Detta kan spara dig både tid och pengar eftersom du inte behöver lämna in all nödvändig dokumentation direkt från början om banken inte godkänner det lån du ansöker om.

Bland annat kommer banken att behöva en s.k. nota simple, ett intyg från fastighetsregistret gällande den fastighet du vill köpa.

Om banken kontrollerar dina ekonomiska uppgifter och fastslår att du inte kan få ett lån kan du alltid gå till en annan bank.

Om banken bekräftar att du kan få ett lån grundat på dessa uppgifter måste du lämna in all dokumentation som styrker de angivna uppgifterna och en värdering av fastigheten beställs.

KOSTNADER I SAMBAND MED HYPOTEKSLÅN I SPANIEN

Uppdaterad information efter högsta domstolens beslut i oktober 2018 och ändringar i spansk lag. Numera betalar bankerna mestadelen av uppstartningskostnaderna för lån. 

 • Juridiska kostnader. De brukar ligga runt 3 – 4 % av lånebeloppet  men betalas sedan oktober 2018 av bankerna (man kan begära återbetalning för lån tagna från oktober 2014). Där ingår skatter, kostnader för notarius publicus, avgift för registrering av lagfart samt rådgivningsbyråns arvode. Dessa kostnader är de samma oavsett om lånet tas hos en spansk eller utländsk bank.
 • Bankens extrautgifter. Uppläggningsavgift, som brukar vara 1 % av lånet, hemförsäkring och livförsäkring för var och en av låntagarna.

Här vill jag göra ett särskilt inlägg angående den livförsäkring som de flesta banker tvingar låntagarna att teckna. Försäkringen tecknas för själva lånebeloppet och garanterar att banken kan inkassera det obetalda beloppet från försäkringsbolaget om låntagarna avlider.

Livförsäkringen är en intressant produkt för låntagarna men den kan innebära en hög kostnad, särskilt om försäkringstagaren är en äldre person eller har problem med hälsan. Du ska veta att du efter det första året kan byta försäkringsbolag och säga upp försäkringen du tecknade via banken när du skrev under hypotekslånet och istället teckna en annan som är mer förmånlig.

Det är även ganska vanligt att en del banker debiterar en enda premie för livförsäkringen, det vill säga, att man betalar hela försäkringsavgiften, för alla år lånet gäller, i samband med underteckningen av lånet på banken.

Det är viktigt att specificera alla lånekostnader för att på så sätt veta vilket nettobelopp av lånet (efter att utgifterna har dragits av) som kvarstår för att betala själva huspriset.

LÅNELÖFTE

När banken bekräftar att din låneansökan har godkänts får du ett juridiskt bindande dokument, ett lånelöfte, som garanterar ett lån enligt dessa omständigheter. Detta bankdokument fungerar som ett avtal och innebär att banken är skyldig att betala ut lånet om de villkor som fastställdes i avtalet uppfylls.

REKOMMENDATIONER FÖR ATT KÖPA EN FASTIGHET MED HYPOTEKSLÅN

Om du vet att du kommer att behöva ta ett lån, även om du fortfarande inte vet vilken bostad du vill köpa, är det smart att lämna in en låneförfrågan till banken så fort som möjligt så att banken kan påbörja handläggningen eftersom det slutgiltiga beslutet kan dröja mellan två och tre veckor.

Om du redan vet vilken fastighet du vill köpa, men om du fortfarande inte vet om banken kommer att godkänna lånet eller inte, bör du veta att du kan förhandla med säljaren och bestämma att eller det privata avtalet endast ska gälla om banken godkänner låneansökan (subject to the mortgage). Det innebär att du inte förlorar handpenningen du har betalat till säljaren om banken inte godkänner lånet inom den fastställda tidsfristen.

Tyvärr går inte alla säljare med på att avtalets giltighet ska bero på om lånet godkänns eller inte och det är alltid bättre att ha förberett allt med banken innan så att det går så fort som möjligt att få ett svar.

Läs mer i den förlängda versionen om detta i vår pdf LÅN i SPANIEN

Fotfattare: Gustavo  Calero Monereo (C&D Solicitors, advokat, Málaga)

advokat, bank, fastighet, hypotekslån, kostnader, lån, lånelöfte, Spanien

ADVOKATER I MALAGA FÖR SVENSK RÄTTSLIG RÅDGIVNING OM KÖP, FÖRSÄLJNING OCH ARV I ANDALUSIEN

 • TORROX-KONTORET:

 • C/ LA NORIA S/N, EDIF. RECREO II, 1-15
  29793 TORROX (MALAGA), SPANIEN

 • MALAGA-KONTORET (EFTER ÖVERENSKOMMELSE):

 • PASEO REDING 7, 1
  29016 MALAGA (SPANIEN)

Colegio de Abogados de Mälaga


  TORROX-KONTORET

  MÅN/TIS/TIS/TIS: 09:00 - 18:30
  ONS/FRE: 09:00 - 15:00

  LÄGE: 40 KM ÖSTER OM MALAGA, 10 KM VÄSTER OM NERJA.
  GRATIS PARKERING FRAMFÖR ALDI (INGÅNG PÅ BAKSIDAN).

  MALAGA-KONTORET

  ENDAST MÖTEN
  EFTER ÖVERENSKOMMELSE

  PLATS: MALAGA CENTRUM
  (LA MALAGUETA)
  PARKERING CERVANTES, C/ CERVANTES

  Need help?