Spansk arvsrätt

Spansk arvsrätt

Människor som har förlorat en nära och kär person står tyvärr ofta inför många frågor angående begravningen och arvsprocessen. Om den avlidne inte var av spansk nationalitet men var bosatt i Spanien eller hade tillgångar här, är det till och med svårt att veta var man ska börja med allt pappersarbete. Finns det ett spanskt testamente eller ett testamente undertecknat i ett annat land? Vilken arvslag gäller, den spanska lagen eller lagen i den avlidnes land? Och kommer arvingarna att behöva betala arvsskatt eller inte?

Den spanska bouppteckningen är en juridisk process som vanligtvis innebär att bevisa att den avlidnes vilja är giltig, identifiera den avlidnes egendom och betala utestående skulder plus skatter. Efter detta kommer den totala egendomen att fördelas mellan de lagliga arvingarna per befintlig vilja eller per tillämplig lag.

C&D Solicitors i Torrox, Malaga, kan hjälpa dig att genomföra hela den spanska arvsprocessen. Vi kan göra det på en fullservicebas och på vårt kontor talar vi engelska, nederländska, svenska, franska och tyska. På så sätt behöver du inte oroa dig för den praktiska delen av din förlust. Naturligtvis kan vi också ge dig råd om att underteckna ett spanskt testamente enligt din specifika situation. Här nedan kan du läsa om spansk arvsrätt eller så kan du titta på vår informationsvideo om detta.

Undertecknande av arvshandlingarna hos notarius publicus

För att kunna skriva in den avlidnes tillgångar – som ett hus, bankkonto eller en bil – i de juridiska arvingarnas namn är det alltid nödvändigt att underteckna arvshandlingarna hos den spanska notarien. Detta görs oftast av en advokat som representerar arvingarna genom en officiell fullmakt. Han kommer att förse notarien både med dödsintyget som med ett utdrag ur det centrala registret som anger om det fanns en spansk sista testamente och, om ja, var det undertecknades. I det här fallet behöver notarien naturligtvis också få en bestyrkt kopia av detta testamente.

Vilken arvslag gäller?

En väsentlig fråga att avgöra i arvshandlingarna är vilken arvslag som är tillämplig, den spanska eller lagstiftningen i den avlidnes eget land. I diagrammet nedan och i vår video ser du att denna fråga är ganska komplex, men det är väldigt viktigt eftersom den spanska lagen är ganska oflexibel. Enligt spansk lag ärver alltid barnen eller andra familjemedlemmar den största delen av fastigheter och andra tillgångar (inte maken/makan) Detta innebär att om ni är ett gift par bosatt i Spanien och ni vill att den som lever längst ska ärva den andras tillgångar, måste ni underteckna ett testamente som utser er nationella lag och då blir ni varandras lagliga arvingar.

Spansk arvsrätt
Spansk arvsrätt

I vilka fall betalar jag arvs- eller donationsskatt?

Numera är arvs- eller donationsskatten densamma för de spanska, europeiska eller icke-europeiska invånarna i Spanien, men procentsatsen är olika i olika länder. Som i Junta de Andalucia betalar vanligtvis nära familjemedlemmar som makar, barn, barnbarn eller föräldrar inte arvs- eller donationsskatt, men deklarationen behöver fortfarande göras. Därför kommer advokaten att fylla i de obligatoriska blanketterna och betala eventuella skatter för arvtagare med en annan släktstatus när arvsakten har undertecknats. Beroende på den avlidnes officiella hemvist kommer han att skicka dokumentationen till antingen det regionala eller det nationella skattekontoret. Dessutom kommer advokaten att se till att den lokala Plusvalia-skatten betalas om det är tillämpligt.

Naturligtvis hjälper C&D Solicitors dig gärna att titta på det specifika skattefallet för dina spanska tillhörigheter och kan ge dig råd om framtida arv (eller donationer) för att hålla skatter och andra kostnader så låga som möjligt.

Registrera fastigheter i de juridiska arvingarnas namn

När arvshandlingarna återlämnas med rätt stämplar kan advokaten ta hand om korrekt inskription av fastigheten i den nya ägarens namn vid fastighetsregistret och kadastern. Detta dokument används också till att ändra ägarnamn av ett bankkonto eller en bil. Hela processen från undertecknandet av handlingarna hos notarius publicus till slutet av projektet tar cirka 3 månader. När det juridiska arbetet äntligen är klart, ger vi naturligtvis våra kunder alla räkningar, betalningsbevis, originaldokumentation och det slutliga saldot av det totala projektet.

Förundersökning och försäljning av ärvd egendom

Alla arvsprocesser är såklart inte likadana och ibland är det nödvändigt att ta extra steg. I vissa fall – till exempel om den avlidne inte var nära släkting – är det möjligt att våra advokater kommer att göra en förundersökning i de olika registren för att ta reda på om personen hade några okända tillgångar i sitt namn. Det är till och med möjligt att de tar hand om försäljningen av ett ärvt hus om de nya ägarna inte vill behålla det. I detta scenario kommer klienten att få det slutliga saldot, varefter vi överför arvets proportionella nettobelopp till de juridiska arvingarnas bankkonton.

 

Copyright 2021. All right reserved.
Need help?