Skip to main content

Spansk arvsrätt

Spansk arvsrätt

Svensktalande advokat, expert inom arvsrätt i Spanien.
Svensktalande advokat, expert inom arvsrätt i Spanien.

Människor som har förlorat en nära och kär person står tyvärr ofta inför många frågor angående begravningen och bouppteckningen. Om den avlidne inte var av spansk nationalitet men var bosatt i Spanien eller hade tillgångar här, är det till och med svårt att veta var man ska börja med allt pappersarbete. Finns det ett spanskt testamente eller ett testamente undertecknat i ett annat land? Vilken arvsrätt gäller, den spanska lagen eller lagen i den avlidnes land? Och kommer arvingarna att behöva betala arvsskatt i Andalusien eller inte?

Den spanska bouppteckningen är en juridisk process som vanligtvis innebär att bevisa att den avlidnes vilja är giltig, identifiera den avlidnes tillgångar och betala utestående skulder plus skatter. Efter detta kommer de totala tillgångarna att fördelas mellan de lagliga arvingarna per befintligt testamente eller per tillämplig lag.

C&D Solicitors i Torrox, Malaga, kan hjälpa dig att genomföra hela den spanska arvsprocessen/bouppteckningen. Vi gör det på fullservice-basis och på vårt kontor har vi personal som talar svenska, engelska, nederländska, franska och tyska. På så sätt behöver du inte oroa dig för den praktiska delen i samband med din förlust. Naturligtvis kan vi också ge dig råd angående att underteckna ett spanskt testamente enligt din specifika situation. Här nedan kan du läsa om spansk arvsrätt eller så kan du titta på vår informationsvideo om detta, se nedan.

Undertecknande av arvshandlingarna hos notarius publicus

För att kunna skriva in den avlidnes tillgångar – som t.ex. ett hus, ett bankkonto eller en bil – i de juridiska arvingarnas namn, är det alltid nödvändigt att underteckna arvshandlingarna (bouppteckningen) hos den spanska notarien. Detta görs oftast av en advokat som representerar arvingarna genom en officiell fullmakt. Han kommer att förse notarien både med dödsfallsintyget som med ett utdrag ur det centrala registret som anger om det fanns en spansk sista testamente och, om detta finns, var det undertecknades. I det här fallet behöver notarien naturligtvis också få en bestyrkt kopia av detta testamente.

Vilken arvslag gäller?

En väsentlig fråga att avgöra i arvshandlingarna är vilken arvslag som är tillämplig, den spanska lagstiftningen eller lagen i den avlidnes eget land. I diagrammet nedan och i vår video ser du att denna fråga är ganska komplex, men det är väldigt viktigt eftersom den spanska lagen är ganska oflexibel. Enligt spansk lag ärver alltid barnen eller andra familjemedlemmar den största delen av fastigheter och andra tillgångar (inte maken/makan). Detta innebär att om ni är ett gift par fast bosatt i Spanien och ni vill att den som lever längst ska ärva den andras tillgångar, måste ni underteckna ett testamente som utser er nationella lag och då blir ni varandras lagliga arvingar. Det vill säga, om ni är svenska medborgare kan ni välja att den svenska lagen ska gälla och att ni vill att er make/maka ska ärva era tillgångar.

Spansk arvsrätt
Spansk arvsrätt

Om den utländska lagen är i kraft kräver den spanska notarien ett dödsfallsintyg och en släktutredning som anger vilka de juridiska arvingarna är enligt den utländska lagen.

Europeiskt arvsintyg

I vissa fall är det också möjligt att använda det relativt nya internationella arvsintyget. Detta kan ha kostnadsfördelar, men har också nackdelar. Vi rekommenderar dig att läsa vår artikel om detta europeiska arvsintyg för mer information.

I vilka fall betalar jag arvs- eller donationsskatt?

Numera är arvs- eller donationsskatten densamma för de spanska, europeiska eller icke-europeiska invånarna i Spanien, men procentsatsen är olika i de olika autonoma regionerna. I Andalusien betalar vanligtvis nära familjemedlemmar som makar, barn, barnbarn eller föräldrar inte arvs- eller donationsskatt, men deklarationen behöver fortfarande göras. Därför kommer advokaten att fylla i de obligatoriska blanketterna och betala eventuella skatter för arvtagare med en annan släktstatus när arvsakten har undertecknats. Beroende på den avlidnes officiella hemvist kommer han att skicka dokumentationen till antingen det regionala eller det nationella skattekontoret. Dessutom kommer advokaten se till att den lokala Plusvalia-skatten betalas om det är tillämpligt.

Naturligtvis hjälper C&D Solicitors dig gärna att titta på den specifika skatten för dina spanska tillgångar och kan ge dig råd om framtida arv (eller donationer) för att hålla skatter och andra kostnader så låga som möjligt.

Registrera fastigheter i de lagliga arvingarnas namn

När arvshandlingarna är klara kan advokaten ta hand om korrekt inskription av fastigheten i den nya ägarens namn i fastighetsregistret och cadastro-registret. Detta dokument används också till att ändra ägarnamn av t.ex. ett bankkonto eller en bil. Hela processen från undertecknandet av handlingarna hos notarius publicus till slutet av projektet tar cirka 3 månader. När det juridiska arbetet äntligen är klart, ger vi naturligtvis våra kunder alla räkningar, betalningsbevis, originaldokumentation och det slutliga saldot av det totala projektet.

Förundersökning och försäljning av ärvd egendom

Alla arvsprocesser är såklart inte likadana och ibland är det nödvändigt med extra steg. I vissa fall – till exempel om den avlidne inte var nära släkting – är det möjligt att våra advokater kommer att göra en förundersökning i de olika registren för att ta reda på om personen hade några okända tillgångar i sitt namn. Vi kan också assistera vid försäljning av ett ärvt hus om de nya ägarna inte vill behålla det. I detta scenario kommer klienten att få det slutliga saldot, varefter vi överför arvets proportionella nettobelopp till de juridiska arvingarnas bankkonton.

 

ADVOKATER I MALAGA FÖR SVENSK RÄTTSLIG RÅDGIVNING OM KÖP, FÖRSÄLJNING OCH ARV I ANDALUSIEN

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Alla villkor
Newsletter
  • TORROX-KONTORET:

  • C/ LA NORIA S/N, EDIF. RECREO II, 1-15
    29793 TORROX (MALAGA), SPANIEN

  • MALAGA-KONTORET:

  • Pº DE SANCHA 12, PISO 2A
    29016 MALAGA (SPANIEN)

  • IBAN: ES22 0081 5198 xxxx xxxx 3832

Colegio de Abogados de Mälaga
TORROX-KONTORET

MÅN/TIS/TIS/TIS: 09:00 - 18:30
ONS/FRE: 09:00 - 15:00

LÄGE: 40 KM ÖSTER OM MALAGA, 10 KM VÄSTER OM NERJA.
GRATIS PARKERING FRAMFÖR ALDI (INGÅNG PÅ BAKSIDAN).

MALAGA-KONTORET

PLATS: MALAGA CENTRUM
(LA MALAGUETA)
PARKERING CERVANTES, C/ CERVANTES

Need help?