Skip to main content

Spaans Erfrecht

Spaans Erfrecht

Nederlandssprekend advocatenkantoor expert in erfrecht in Spanje.
Nederlandssprekend advocatenkantoor expert in erfrecht in Spanje.

Mensen die een dierbare hebben verloren, worden helaas vaak geconfronteerd met veel praktische problemen voor de begrafenis en het latere erfrecht proces. Als deze persoon niet de Spaanse nationaliteit had, maar wel in Spanje woonde of hier bezittingen had, is het zelfs moeilijk om te weten waar te beginnen met al het papierwerk. Was er een Spaans testament of een testament getekend in een ander land? Moeten de erfgenamen erfbelasting (successierechten) betalen? En welke erfwet is van toepassing, de Spaanse of die van land van de overledene?

C&D Solicitors in Torrox, Malaga, kan u helpen bij het uitvoeren van het volledige Spaanse erfproces. We kunnen dit op een full-service basis doen en op ons kantoor spreken we ook Nederlands / Vlaams. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de praktische kant van uw verlies. Natuurlijk kunnen we ook advies geven bij het tekenen van een Spaans testament naar gelang uw specifieke situatie. Op deze pagina leest u alles wat u moet weten over Spaans erfrecht en zie ook onze onderstaande informatievideo over dit onderwerp.

Het tekenen van de erfakte bij de notaris

Om de eigendommen van de overledene -zoals een huis, bankrekening of auto- op naam van de wettige erfgenamen te kunnen inschrijven, is het altijd nodig om de Erfakte bij de Spaanse notaris te ondertekenen. Meestal wordt dit gedaan door een advocaat die de erfgenamen vertegenwoordigt via een officiële volmacht. Hij voorziet de notaris zowel van de overlijdensakte als van een uittreksel uit het centrale register waarin staat of er een Spaans testament was en zo ja, waar deze was getekend. In dit geval heeft de notaris natuurlijk ook een gewaarmerkt afschrift van dit testament nodig.

Welk erfrecht is van toepassing?

Een essentiële vraag om te bepalen in de erfakte is welk erfrecht van toepassing is; de Spaanse of de buitenlandse wet van het eigen land van de overledene. In het onderstaande diagram en in onze video zie je dat deze kwestie nogal complex is, maar het is erg belangrijk omdat de Spaanse wet niet flexibel is. Wanneer het van toepassing is, wordt het grootste deel van de eigendommen altijd geërfd door de kinderen of andere familieleden. Dit betekent dat als u een getrouwd stel bent dat in Spanje resident is en u wilt dat de langstlevende de bezittingen erft, u altijd een testament moet ondertekenen waarin u uw nationale wet en uw echtgenoot als wettige erfgenaam aanwijst.

Spaans, Nederlands of Belgisch erfrecht van toepassing op erfenis?
Spaans, Nederlands of Belgisch erfrecht van toepassing op erfenis?

Als daarnaast de buitenlandse wet van kracht is, zal daarnaast een Nederlandse of Belgische erfverklaring vereist worden door de notaris die aangeeft wie de wettige erfgenamen zijn volgens de betreffende wet.

In welk geval betaalt men erfbelasting (successierechten) of schenkingsrechten (donaties)?

Tegenwoordig is erfbelasting (successierechten) of schenkbelasting gelijk voor Spanjaarden, Europese residenten of niet-Europese residenten in Spanje maar het percentage varieert per autonome deelstaat zoals de Junta de Andalucia. In Andalusië betalen erfgenamen die naaste familieleden zijn, zoals echtgenoten, kinderen, kleinkinderen of ouders, meestal geen successierechten (erfbelasting) of schenkingsrechten, maar de aangifte moet toch wel worden gedaan. Daarom zal de advocaat, zodra de Erfakte is ondertekend, de verplichte formulieren invullen en belasting betalen voor erfgenamen met een andere relatiestatus. Afhankelijk van de officiële residentie van de overledene stuurt hij de documentatie vervolgens naar de regionale of nationale belastingdienst. Daarnaast zorgt de advocaat ervoor dat de gemeentelijke Plusvalia-belasting wordt betaald, indien van toepassing.

Natuurlijk kan C&D Solicitors de specifieke belastingsituatie omtrent uw Spaanse bezittingen bekijken en u adviseren over uw toekomstige erfenissen (of donaties) om de toekomstige belastingen en overige kosten zo laag mogelijk te houden.

Inschrijving eigendommen in naam van de rechtmatige erfgenamen

Na de retournering van de erfstukken met de juiste stempels kan de advocaat zorgen voor de correcte inschrijving van een eventueel onroerend goed op naam van de nieuwe eigenaar in het Eigendomsregister en het Kadaster. Dit document is ook nodig om de tenaamstelling van een bankrekening of auto te wijzigen. Het hele proces vanaf de ondertekening van de akte bij de notaris tot het einde van het project duurt ongeveer 3 maanden. Wanneer het juridische werk eindelijk is voltooid, voorzien we onze klanten natuurlijk van alle rekeningen, betalingsbewijzen, originele documentatie en de eindbalans van het totale project.

Vooronderzoek en verkoop van geërfd onroerend goed

Logischerwijs zijn niet alle erfprocessen volledig hetzelfde en soms is het nodig om extra stappen te nemen. In sommige gevallen -bijvoorbeeld als de overledene geen naast familielid was- is het mogelijk dat onze advocaten een vooronderzoek in de verschillende registers uitvoeren om te achterhalen of de persoon onbekende eigendommen op zijn of haar naam had staan. Het is zelfs mogelijk dat ze de verkoop van een geërfd huis regelen als de nieuwe eigenaren het niet willen houden. In dit scenario ontvangt de cliënt de genoemde eindbalans waarna wij het proportionele nettobedrag van de erfenis overmaken op de bankrekening van de wettelijke erfgenamen.

 

 

ADVOCATEN IN MALAGA VOOR NEDERLANDS JURIDISCH ADVIES OVER KOPEN, VERKOPEN OF ERFEN IN ANDALUSIE

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
ALLE CONDITIES
Newsletter
  • TORROX KANTOOR:

  • C/ LA NORIA S/N, EDIF. RECREO II, 1-15
    29793 TORROX (MALAGA), SPANJE

  • MALAGA KANTOOR:

  • Pº DE SANCHA 12, PISO 2A
    29016 MALAGA (SPANJE)

  • IBAN: ES22 0081 5198 xxxx xxxx 3832

Colegio de Abogados de Mälaga
TORROX KANTOOR

MA/DI/DO: 09:00 - 18:30
WO/VR: 09:00 - 15:00

LOCATIE: 40 KM TEN OOSTEN VAN MALAGA, 10 TEN WESTEN VAN NERJA.
GRATIS PARKEREN VOOR DE ALDI SUPERMARKT (ENTREE ACHTERKANT GEBOUW).

MALAGA KANTOOR

LOCATIE: MALAGA CENTRUM
(LA MALAGUETA).
PARKING CERVANTES, C/ CERVANTES 6

Need help?