Arvsprocessen i Spanien

DET EUROPEISKA ARVSINTYGET FÖR EUROPEER MED TILLGÅNGAR I SPANIEN

Europeiska arvsintyget
Europeiska arvsintyget

Det europeiska arvsintyget är en ny standard för internationella arvsförfaranden inom Europeiska unionen (EU: s förordning nr 650/2012). Det är tillämpligt på arv efter personer som dör med tillgångar i olika länder inom Europeiska unionen från och med den 17 augusti 2015. Det europeiska arvsintyget är ett offentligt dokument av frivillig karaktär som innehåller väsentlig information om arv, såsom detaljer om den avlidne, information om det sista testamentet och tillämplig lag, uppgifter om arvingarna och tillgångarna som tilldelats varje juridisk arvinge.

I vissa fall kan intyget spara arvtagarkostnader eftersom de kan undvika den spanska arvslagen. Regleringen av det europeiska arvsintyget gäller dock inte medborgare i Storbritannien (på grund av Brexit) och varken Irland och Danmark.

 

Ökning av internationella arv i Andalusien, Spanien

Denna europeiska förordning är mycket viktig i vissa delar av Spanien, såsom Andalusien, Malaga och i synnerhet på Costa del Sol. Anledningen till detta är att det här finns många utländska personer som har tillgångar och äger bostäder, både fast bosatta och icke fast bosatta i Spanien. Ofta signerar utländska fastighetsägare ett testamente där de testamenterar sina tillgångar till sin make/maka eller barn, som vanligtvis bor i landet där de är medborgare, såsom Nederländerna, Belgien, Tyskland, England, Sverige etc. Tyvärr har antalet arvsprocesser ökat i Spanien på grund av det olyckliga antalet dödsfall pga coronaviruspandemin. Detta resulterar också i längre väntetider i det centrala sista testamentesregistret i Madrid (Registro de Ultimos Voluntades).

Vad är huvudanledningen med det europeiska arvsintyget?

Detta intyg är ett officiellt dokument som möjliggör ackreditering av all information om en arvsfördelning i alla länder inom Europeiska unionen. Detta måste överensstämma med medlemsstatens nationella lagstiftning och är avsett att göra den internationella processen enklare och i vissa fall också billigare.

Vem kan begära och vem kan utfärda detta intyg?

FORMULÄR EUROPEAN CERTIFICATE OF SUCCESSION
FORMULÄR EUROPEISKA ARVSINTYGET – EUROPEAN CERTIFICATE OF SUCCESSION

En arvinge eller testamentstagare som har rätt till arvet samt testamentsexekutorer och boutredningsmän kan begära utfärdande av ett europeiskt arvsintyg. Om den avlidne inte hade någon egendom utomlands behövs inget arvsintyg.

Enligt lag kan europeiska arvsintyget utfärdas av domstol eller notarius publicus i det land som arvslagen gäller. Detta är antingen uppehållslandet eller det land som valts i testamentet. Mer information och en länk till mall och ifyllningsformulär hittar du på Europeiska unionens webbplats.

Vilka arvsfall är det avsett för?

Denna nya internationella standard är avsedd för arvsförfaranden för unionsmedborgare som får ett arv i sitt land där de är medborgare och där testatorn har tillgångar i Spanien eller något annat land inom Europeiska unionen. Som sagt tidigare gäller denna förordning av det europeiska arvsintyget inte medborgare i Storbritannien, Irland och Danmark.

Till exempel: Låt oss föreställa oss att det finns en belgisk arvinge, vars far undertecknat ett testamente. I detta belgiska eller spanska testamente valde han att hans egen nationalitets lag skulle tillämpas. Den avlidne hade köpt en fastighet i Malaga och hade också pengar i en spansk bank. Arvingen kan då från den belgiska notarien begära ett europeiskt arvsintyg, som lämnas in i Spanien där denne kan göra anspråk på sin fars tillgångar i Malaga, enligt tillämpliga regler i den specifika situationen.

Vilka är fördelarna med det europeiska arvsintyget?

Den största fördelen med detta intyg är att det är ett standarddokument på engelska som är giltigt i alla europeiska länder. Detta gör arvsprocessen i Spanien eller andra länder enklare och man undviker vissa kostnader. För det första kräver det europeiska arvsintyget inte juridiska översättningar, inte heller en “apostille”. (Apostille är ett intyg från domstolen för att bevisa för den utländska notarien att det är ett officiellt korrekt dokument). Detta sparar inte bara kostnader utan också mycket tid. Tidigare behövdes alltid en juridisk översättning (ibland flera) och en apostille för den nationella lagförklaringen – som naturligtvis finns kvar – för att bevisa för den utländska notarien att det verkligen är ett officiellt notariedokument från detta land. För det andra kan det europeiska arvsintyget i vissa enklare fall användas direkt för att distribuera arvet. I dessa specifika fall kan kostnaden för de spanska arvshandlingarna sparas.

Vad är nackdelarna?

En av de största nackdelarna är att intyget endast är giltigt i sex månader från utfärdandedatumet. Det är dock möjligt att begära en förlängning. Och, som sagt, är intyget inte automatiskt giltigt för att arvingarna ska kunna registrera fastigheten som de ärvt av sin far. Detta måste göras i det spanska fastighetsregistret (Registro de la Propiedad) och denna myndighet, beroende på den exakta situationen, kan fortfarande kräva notariens spanska arvshandlingar. Detta förklaras mer detaljerat i slutet av artikeln. I vilket fall som helst är det viktigt att arvingarna undertecknar en bred fullmakt hos notarius publicus till sin spanska advokat. Denna fullmakt måste alltid innehålla en klausul för eventuellt undertecknande av arvsakten, om det fortfarande skulle behövas trots allt, och även för att advokaten ska kunna utföra de normala förfarandena som skattedeklaration eller representation inför banken.

Har detta intyg någon effekt på arvsskatten?

Intyget påverkar inte arvsskatten eller deklarationsförfarandet för arvsskatten. När det europeiska arvsintyget har mottagits i Spanien måste ett ifyllt arvsskatteformulär skickas till den spanska skattemyndigheten. Detta även om man inte behöver betala någon skatt, som i de flesta fall i Andalusien för nära familjemedlemmar som makar, barn, föräldrar och barnbarn. Skattedeklarationen måste fyllas i och betalas på banken, därefter ska detta visas vid Oficina de Liquidadora för att kunna registrera fastigheten i arvingens namn.

Hur hög arvsskatten är beror på:

 • förhållandet till den avlidne
 • taxeringsvärdet på de fastigheter som ärvts i Spanien
 • saldot på bankkonto vid dödsögonblicket
 • officiell värdering av fordon

Det är viktigt att veta att arvsskatten måste deklareras inom sex månader efter dödsdatumet. På samma sätt, om en fastighet inom stadsplanerat område ärvs, måste Plusvalia-skatt (lokal vinstskatt räknat på år av äganderätt) betalas.

Effekter på fastighetsregistreringen i Spanien

Fastighetsregistret i Spanien erkänner i vissa fall direkt det europeiska arvsintyget som bevis på arvsordningen. Detta undantag för att registrera en fastighet i den lagliga arvingens namn utan behov av en arvsakt signerad av notarius publicus eller domstol är endast möjligt i följande situationer, se nedan. Fastighetsregistret förbehåller sig alltid rätten att kräva spanska arvsrättsakter eller annan ytterligare juridisk dokumentation trots allt.

Anledningar för att slippa krav på spanska arvshandlingar:

 • Endast en enda arving
 • Inga andra intresserade parter, med rätt till en reserverad del (som eller exempelvis barn enligt nederländsk eller belgisk arvsrätt)
 • Ingen förmyndare eller behörig person att genomföra arvsprocessen

Nödvändig dokumentation för att (möjligtvis) undvika spanska arvshandlingar:

 • Internationellt dödsintyg
 • Testamente (om inte undertecknat i Spanien, då med juridisk översättning och apostille)
 • Intyg från det spanska registret ”Registro de Ultimos Voluntades”
 • Officiellt dokument från notarius publicus undertecknat av den enda arvtagaren som uttryckligen begär inskrivning av fastigheten i dennes namn i fastighetsregistret. Detta dokument kan undertecknas av en notarie i arvtagarens eget land (i detta fall krävs den juridiska översättningen och apostille), men också av en spansk notarie.

Slutsats: rättslig rådgivning för din spanska arvsprocess

Den spanska arvsprocessen är tyvärr komplex, kostsam och omgiven av väldigt mycket byråkrati, vilket du säkert förstår av den här artikeln. Är du involverad i en arvsprocess där den avlidne äger en fastighet i Andalusien och behöver du juridisk rådgivning för att spara tid och kostnader? Tveka inte att kontakta C&D Solicitors – våra advokater hjälper dig gärna. Vi är en advokatbyrå som är specialiserat på att tillhandahålla juridisk rådgivning till utlänningar i Andalusien och vi vet hur man kan hjälpa till att göra denna process så lätt som möjligt för arvtagarna. Välkommen att kontakta oss så kan vi erbjuda en första kostnadsfri konsultation eller en offert.

Mer information: Du kan läsa mer om arvsrätt och spanskt testamente under ”Juridisk hjälp” där du också kan se vår video om den totala processen.

C&D Solicitors är en advokatbyrå som är specialiserad på att tillhandahålla juridisk rådgivning för utlänningar i Andalusien och vi kan hjälpa dig att göra processen för arvingar så enkel som möjligt. Välkommen att kontakta oss så kan vi erbjuda ett första samråd utan kostnad, inget åtagande krävs.

Author: Gustavo Calero Monereo, lawyer at C&D Solicitors, Málaga (Andalusia)

Copyright 2021. All right reserved.
Need help?