Skip to main content

SPANSK ARVSSKATT 2021: 10 saker du behöver veta

SPANSK ARVSSKATT i Andalusien
SPANSK ARVSSKATT i Andalusien

Är du bosatt eller äger en bostad i Spanien och undrar du över spansk arvsskatt? Oavsett om du äger en fastighet, har andra tillgångar eller funderar på att köpa en fastighet i Spanien som en investering, kan denna information vara intressant för dig.

Som advokatbyrå som specialiserat sig på att tillhandahålla juridisk rådgivning och skatterådgivning till utlänningar i Andalusien har vi stött på några obehagliga situationer i våra klienters arvsprocesser. Dessa fall hade stor ekonomisk inverkan på arvsskatten (arvsrätt) och vissa av dem kunde ha undvikits med rätt skatterådgivning och förberedelse.

 

1 Var uppmärksam – alla regioner har olika arvsskatter

Den stora skillnaden när det gäller hur mycket arvsskatt man betalar i Spanien beror på i vilken autonom region man bor, eftersom de har olika regler med väldigt olika skattesatser.

Om du undrar över hur mycket arvsskatt en arvinge kommer behöva betala, måste du veta vilka fördelar som finns i den autonoma regionen där du har dina tillgångar eller var du tänker köpa ett hus.

2 Icke bofasta i Spanien betalar samma arvsskatt

Som invånaresom är fast bosatta i Spanien. Det finns en skyldighet att betala arvskatt i Spanien när en person ärver fastigheter som ligger inom spanskt territorium, oavsett om de är fast bosatta i Spanien. Eftersom domarna som meddelades i Spanien 2018, för bosatta och icke bofasta personer, oavsett om de är EU-medborgare eller inte, är föremål för samma regler när det gäller arvskatt i Spanien.

Med andra ord, om du är expat eller är bosatt i ditt ursprungsland, kommer det inte att göra någon skillnad när det gäller den skatt som ska betalas jämfört med vad någon bosatt i Spanien skulle betala.

Var försiktig! Du bör inte förväxla arvsskatt som ska betalas i Spanien med lagen som styr den spanska arvsprocessen och lagen om obligatoriska arvingar i den spanska arvslagen. Om du vill veta vad det betyder, se C&D Solicitors video:

3 Vart går den spanska arvsskatten för icke bofasta i Spanien?

Den enda skillnaden mellan bofasta invånare och icke bofasta är vilken administrativ myndighet som ansvarar för att ta ut skatten. Om du är fast bosatt i Spanien kommer det vara den självstyrande kommunen där du bor som tar ut denna skatt, men om du inte är fast bosatt kommer det att vara den centrala administrativa skattemyndigheten i Madrid.

Även om du till exempel inte är bosatt och ärver en fastighet i Malaga och deklarerar denna skatt till skattemyndigheten i Madrid, kan du fortfarande dra nytta av andalusiska skatteregler. Icke bofasta arvingar i Spanien betalar samma skatt som invånarna.

4 Vilken region har högsta arvsskatten i Spanien?

Andalusien är för närvarande en av de regioner i Spanien med de lägsta arvs- och gåvoskattesatserna för direkt anhöriga till den avlidna. Detta tillämpas på grund av de skattebonusar och undantag som införts de senaste åren. Kantabrien och Galicien är två andra samhällen med de lägsta arvsskattesatserna i Spanien, tillsammans med Madrid, Extremadura och Murcia. Men samhällen som Asturien, Castilla y Leon och Valencia har mycket höga arvskattesatser.

Ändå har dessa förändringar inte påverkat alla grupper av arvingar och det är fortfarande mycket hög skatt för vissa avlägsna släktingar, liksom för arvingar utan någon officiell familjerelation till den avlidne.

Om du till exempel funderar på att köpa en bostad för turistuthyrning i Spanien, är det en fördel att investera i en fastighet i Costa del Sol (Andalusien) eftersom arvskatten i Andalusien är mycket lägre än i Costa Blanca (Alicante).

5 Hur beräknas arvsskatten för en spansk fastighet?

Skattesatsen är progressiv, beroende på fastighetens värde d.v.s. ju högre värde desto högre blir arvsskatten.

Inheritance tax Andalusia - tax rates
Arvsskatt i Andalusien – skattesatser

På samma sätt tillämpas multiplikationskoefficienter på det resultat som erhålls vid tillämpning av skalan för denna skatt, vilket kan öka det belopp som ska betalas enligt denna skatt. Beroende på graden av förhållande och arvtagarnas redan befintliga tillgångar kan denna koefficient vara högre eller lägre. Ju lägre graden av relation till den avlidne ör och ju större arvtagarnas tillgångar är, desto högre blir arvsskatten.

Inheritance tax Andalusia - multiplication coefficient previous assets
Arvsskatt i Andalusien – multiplikationskoefficienter tidigare tillgångar

6 Vilka arvtagare betalar minst skatt?

Barn (och adopterade barn), liksom makar och föräldrar. Detta innebär att barn, män / hustrur, barnbarn och föräldrar betalar minst arvskatt i Spanien. Dessa är släktingar som klassificeras i grupperna I och II enligt skatten.

Det bör noteras att de skattefördelar som finns för direkt släktingar är mycket olika beroende på den autonoma gemenskapen där tillgångarna finns eller var de bor och bor, eftersom varje autonom grupp har sina egna regler. Skillnader i arvsskattesatser i Spanien är enorma!

7 Hur mycket skatt betalar nära släktingar i Andalusien?

Denna grupp av arvingar ingår i grupperna I och II och de kan tillämpa en reduktion, på grund av släktskap, upp till 1 000 000 euro per arvinge i arvsskatt. Om var och en av dem ärver mindre än det beloppet, kommer ingen arvskatt att betalas.

För att arvingar ska tillämpa denna reduktion i Andalusien får deras egna tillgångar före arv inte heller överstiga 1 000 000 euro. Utan tvekan betalar änkor och barn i Andalusien mycket mindre arvskatt än i andra autonoma samhällen i Spanien, vilket har resulterat i en märkbar minskning av dessa skatteintäkter i Andalusien.

8 Vilka arvingar betalar mest arvsskatt i Spanien?

Personer som är släkt i 2:a och 3:e gradens familj, såsom syskon, syskonbarn, kusiner, svågrar och svägerskor, såväl som andra mer avlägsna släktingar som kusiner, farbröder, fastrar och främlingar är utan tvekan de arvingar som betalar de högsta arvsskattesatserna i Spanien och de klassificeras under skattegrupperna III och IV. I Andalusien och andra autonoma regioner betalar arvingar i denna grupp mycket hög arvsskatt.

9 Hur mycket skatt betalar man vid arv av en vanlig fastighet i Andalusien

Om du är i grupp I och II, och om bostaden inte är värd över 1 000 000 euro, betalar du ingen arvsskatt. Men om arvtagaren är i grupp III, såsom syskon, farbröder, mostrar, brorsöner, systerdöttrar eller svärförälder, som bott hos den avlidne i minst två år före dödsfallet, tillämpas en bonus på 95% till 100 % av värdet på hemmet. I det senare fallet måste hemmet behållas i tre år efter dödsfallet.

Det finns andra arvsskattereduktioner i Andalusien, såsom arvtagare med funktionsnedsättning och förvärv av enmansföretag och gårdar.

10 När ska arvsskatten betalas?

Tidsfristen är sex månader efter dödsdatumet, och om det förblir obetalt, kan skatteförvaltningen inleda ett förfarande för att kräva betalning av skatten, med möjlighet att påföra påföljder. Om det finns särskilda skäl är det dock möjligt att begära en förlängning på ytterligare sex månader och denna ansökan måste lämnas in inom fem månader efter dödsfallet.

Efter fyra och ett halvt år från dödsdatumet kan regeringen inte kräva att denna skatt betalas. I det här fallet skulle skatten vara noll.

EXEMPEL: Spansk arvskatteräknare i Andalusien

 1. De holländska syskonen Frank och Mark ärver sin fars egendom i Almuñécar, uppskattad till 300 000 euro. I det här fallet är svaret klart, var och en av dem betalar ingen arvsskatt.
 2. Nu ärver syskonen Frank och Mark sin äldre bror Jans fastighet i Fuengirola, uppskattad till 300 000 euro. I det här fallet kommer var och en att ärva 50% av fastigheten, uppskattat till 150 000 euro var. Den enda reduktion som de kan tillämpa är för de första 7 993,46 euro, varför var och en av dem skulle betala staten ett belopp på € 31 393,56
 3. Slutligen ärver syskonen Frank och Mark sin vän Martins fastighet i Marbella, uppskattad till 300 000 euro. I det här fallet kommer var och en att ärva 50% av fastigheten, uppskattat till 150 000 euro var. Ingen reduktion kan tillämpas i det här fallet, varför de skulle betala skatt för hela det mottagna beloppet, vilket resulterar i en skatt på 42 523,07 euro från var och en.

Slutanmärkning: Hur påverkas fastighetsmarknaden av den spanska arvsskatten och gåvoskatten?

Om du funderar på att köpa ett hem i Spanien och du har läst allt vi har förklarat ovan har du förmodligen insett att arv och gåvoskatt har en betydande inverkan på fastighetsmarknaden i Spanien och valet av den autonoma regionen att bosätta sig i.

Höga avgifter i vissa regioner och extremt låga i andra påverkar förutsättningarna för investeringar för potentiella bostadsköpares investeringsbeslut. Arvsskatt (arvsrätt) i Spanien har en direkt inverkan på köparnas ekonomiska beteende och beslutet om var i Spanien de vill bo eller köpa en fastighet.

Du kan läsa mer intressant information om detta ämne på vår webbsida Arvsskatt Andalusien. Om du behöver en advokat som är specialiserad på arv och gåvoskatt, skicka bara ett meddelande via kontaktformuläret nedan.

 

Författare: Gustavo Calero Monereo, advokat på C&D Solicitors, Torrox (Malaga)

 

ADVOKATER I MALAGA FÖR SVENSK RÄTTSLIG RÅDGIVNING OM KÖP, FÖRSÄLJNING OCH ARV I ANDALUSIEN

 • TORROX-KONTORET:

 • C/ LA NORIA S/N, EDIF. RECREO II, 1-15
  29793 TORROX (MALAGA), SPANIEN

 • MALAGA-KONTORET (EFTER ÖVERENSKOMMELSE):

 • PASEO REDING 7, 1
  29016 MALAGA (SPANIEN)

Colegio de Abogados de Mälaga


  TORROX-KONTORET

  MÅN/TIS/TIS/TIS: 09:00 - 18:30
  ONS/FRE: 09:00 - 15:00

  LÄGE: 40 KM ÖSTER OM MALAGA, 10 KM VÄSTER OM NERJA.
  GRATIS PARKERING FRAMFÖR ALDI (INGÅNG PÅ BAKSIDAN).

  MALAGA-KONTORET

  ENDAST MÖTEN
  EFTER ÖVERENSKOMMELSE

  PLATS: MALAGA CENTRUM
  (LA MALAGUETA)
  PARKERING CERVANTES, C/ CERVANTES

  Need help?