Skip to main content

Europees Certificaat van Successie

Europees Certificaat van Successie

Europees Certificaat van Successie voor Spaanse erfenissen
Europees Certificaat van Successie voor Spaanse erfenissen

Het Europese Certificaat van Successie is een vrij nieuwe verklaring die kan worden aangevraagd voor internationale erfenisprocedures in de Europese Unie. Het kan vanaf 17 augustus 2015 worden aangevraagd voor erfopvolgingen van personen die overlijden met goederen in een ander land van de EU.

Het Europese Certificaat van Successie is een openbaar document met een vrijwillig karakter. In sommige specifieke gevallen kan de erfgenaam hierdoor successiekosten besparen, doordat hij de Spaanse successieakten kan omzeilen. Zo worden met de Europese Certificaat van Successie ook vertaalkosten vermeden in vergelijking met de gewone nationale verklaring van erfrecht.

Aan de andere kant is de mogelijkheid om deze verklaring te gebruiken slechts in enkele gevallen van toepassing en zelfs als dat het geval is, zijn er nog enkele economische en praktische nadelen. Daarom is het belangrijk eerst met een in internationale nalatenschappen gespecialiseerde advocaat te spreken voor dit notariële document in uw land van herkomst aan te vragen. Bovendien is de regeling van de Europese erfrechtverklaring niet geldig voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Denemarken.

Wanneer wordt de erfprocedure voor Spaans vermogen ´internationaal´?

Een Spaanse erfprocedure voor goederen die zich op Spaans grondgebied bevinden – zoals onroerende goederen, bankrekeningen, voertuigen, enz.- wordt als ´internationaal´ aangemerkt zodra

 • de overledene zijn officiële woonplaats had in een land buiten Spanje (en – ingeval hij de Spaanse nationaliteit had – geen testament had waarin de Spaanse wet van toepassing werd verklaard)
 • of wanneer de overledene in Spanje woonde maar via een testament het erfrecht van zijn nationaliteit (paspoort) van toepassing had verklaard. Het ondertekenen van een Spaans of buitenlands testament waarin uw nationaal recht wordt aangewezen, is over het algemeen zeer aan te bevelen. De reden hiervoor is dat de Spaanse wet zeer beperkt is en u grotendeels gedwongen bent om aan uw kinderen na te laten. Dit betekent automatisch dat u uw huis, eigendommen en activa niet volledig kunt nalaten aan de erfgenaam van uw keuze, zoals uw echtgenoot of partner.

In de gevallen waarin buitenlands erfrecht van toepassing is, moeten de Spaanse autoriteiten een officieel schriftelijk bewijs van de buitenlandse notaris hebben over wie volgens dat buitenlandse recht de wettelijke erfgenamen van de Spaanse bezittingen zijn.

Het verschil tussen Certificaat van Successie en Verklaring van Erfrecht

EUROPEES CERTIFICAAT VAN SUCCESSIE
FORMULIER EUROPEES CERTIFICAAT VAN SUCCESSIE

Een erfenisprocedure verloopt normaal via het aanvragen van de nationale verklaring van erfrecht bij de buitenlandse notaris. Zowel het ´nieuwe´ Europese Certificaat van Successie als de gewone verklaring van erfrecht bevatten alle essentiële informatie met betrekking tot de erfenis. Dit zijn de gegevens van de overledene, informatie over de laatste wilsbeschikking, het toepasselijke erfrecht, de gegevens van de erfgenaam en de goederen die aan de wettelijke erfgenaam zijn toebedeeld.

Het verschil is dat het Europese Certificaat van Successie een standaard Engels invulmodel is, terwijl de verklaring van erfrecht een individuele tekst in de landstaal is volgens het model van die notaris. In tegenstelling tot de verklaring van erfrecht is het Europese Certificaat van Successie een erkende Europese standaard en behoeft zij dus geen juridische vertaling noch een Apostille van Den Haag. 

De voordelen van het Europese Certificaat van Successie

Het eerste voordeel van het gebruik van dit certificaat is dat de wettelijke erfgenaam kosten kan besparen voor de juridische vertaling en de Apostille van Den Haag. Het belangrijkste voordeel is echter dat -in theorie en slechts in bepaalde gevallen- de Spaanse goederen op de nieuwe naam kunnen worden overgeschreven zonder dat de Spaanse erfakte bij de Spaanse notaris hoeven te worden ondertekend. Dit bespaart uiteraard juridische kosten. Indien de overledene activa in verschillende landen heeft, kan dit zelfs verschillende vertalingen besparen.

Zijn er nadelen verbonden aan het gebruik van deze internationale standaard?

Ja, er zijn helaas nadelen verbonden aan het Europese Certificaat van Successie met betrekking tot het vermijden van de kosten van de erfakten in Spanje. Hier moet absoluut rekening mee gehouden worden.

1. Geldig in zeer weinig gevallen

Ten eerste is het slechts in enkele gevallen geldig, die u in de volgende paragraaf kunt lezen. Ook is het, zoals we al eerder hebben geschreven, niet geldig voor erfenissen voor zieken met de Britse, Ierse of Deense nationaliteit.

2. Het Europese Certificaat van Successie is duurder dan de verklaring van erfrecht

Ten tweede, hoewel u misschien geld bespaart op de vertaling en de apostille, kan uw nationale notaris om verschillende redenen meer in rekening brengen voor dit internationale document dan voor de gewone verklaring van erfrecht.

3. Nog steeds veel documenten nodig voor Spaanse erfenis bij Kadaster of bank

Ten derde, hoewel u de kosten van de Spaanse erfakte kunt besparen, zult u in Spanje nog steeds een flink aantal officiële documenten moeten overleggen aan bijvoorbeeld het Kadaster of de bank. De vereiste documenten zijn:

 • Internationale overlijdensakte
 • Laatste wilsbeschikking of testament (indien buiten Spanje ondertekend, dan is een juridische vertaling en Apostille nodig)
 • Een verklaring van het Spaanse register van laatste wilsbeschikkingen (Registro de Ultimos Voluntades), zoals ook gebruikelijk is bij normale internationale nalatenschappen.
 • Notariële akte waarin wordt verzocht om inschrijving van het onroerend goed in het Kadaster op naam van de erfgenaam. Ondertekend door de enige erfgenaam. Dit document kan worden opgemaakt door een notaris in eigen land (in dat geval is een juridische vertaling en een Apostille van Den Haag nodig). Het kan echter ook in Spanje worden gedaan.
 • Bewijs van het belastingkantoor dat de Spaanse aangifte van erfbelasting is goedgekeurd (afhankelijk van de situatie ofwel door de centrale belastingdienst in Madrid ofwel door het regionale belastingkantoor), uiteraard binnen de verplichte termijn. Dit is ook vereist voor nihil betalingen.

4. Geen garantie voor aanvaarding, nu of in de toekomst

Het belangrijkste nadeel van het gebruik van de Europese Certificaat van Successie in Spanje is echter dat u geen enkele garantie hebt dat u kunt voorkomen dat u de Spaanse erfakte voor de verdeling van de goederen moet ondertekenen. De autoriteiten hebben immers altijd het recht om de notariële akten op te vragen op het moment van de naamswijziging, maar ook bij deze of andere autoriteiten in de toekomst.

Als het voor u van toepassing is, zou u dan het Europese Certificaat van Successie moeten aanvragen?

Deze nadelen zijn voor ons advocatenkantoor -gespecialiseerd in internationale nalatenschappen- de reden om onze cliënten af te raden het Europese Certificaat van Successie te gebruiken voor zaken met onroerend goed (huis, appartement, etc) om op die manier kosten voor het tekenen van de Spaanse erfakte te besparen. Natuurlijk kan het document nog steeds worden gebruikt, bijvoorbeeld als de erfenis alleen betrekking heeft op een bankrekening.

In alle gevallen raden wij u aan de kosten van de verklaring van erfrecht inclusief de juridische vertaling en Apostille te controleren in vergelijking met de het Europese Certificaat Van Successierecht die misschien toch duurder is.

Voor welke gevallen kan de wettelijke erfgenaam vermijden de Spaanse erfakte te ondertekenen?

In de gevallen waarin een erfgenaam een eigendom op zijn naam in het eigendomsregister (Registro de la Propiedad) wil inschrijven met alleen het Europese certificaat van Successie, moet de internationale erfrechtzaak aan de volgende eisen voldoen:

 • Slechts één erfgenaam
 • Geen andere belanghebbenden, die recht hebben op een wettelijk erfdeel (zoals bijvoorbeeld het wettelijk erfdeel van de kinderen naar Nederlands of Belgisch erfrecht)
 • Geen curator of bevoegd persoon om de erfenisprocedure te leiden
 • Alleen voor Europese erfrechtprocedures, behalve voor Britse, Deense en Ierse

Belangrijk: Hoe zit het met de taxatie van de eigendommen en de Spaanse erfbelastingaangifte?

Erfbelasting voor Spaanse eigendommen
Erfbelasting voor Spaanse eigendommen

Als u toch het Europese Certificaat van Successie wilt gebruiken zonder de Spaanse erfakte te ondertekenen, hebben wij een zeer belangrijk advies: De officiële waarde van alle geërfde goederen moet worden opgenomen in de verklaring. Voor een Spaanse bankrekening wordt dit gedaan door middel van een bankcertificaat, maar voor onroerend goed is het rechtvaardigen van de waarde ingewikkelder. Wij raden u aan met uw advocaat te overleggen om problemen met de Spaanse erfbelastingaangifte te voorkomen, ook al zou de belastingbetaling zelf nihil zijn.

De erfwaarde van een onroerend goed is ook zeer belangrijk bij een toekomstige verkoop, omdat de Vermogenswinstbelasting zal worden berekend over het verschil tussen het aangegeven bedrag in de erfenis en de verkoopakte. Dit kan natuurlijk een enorm verschil maken in uw verkoopkosten.

Gespecialiseerde advocaat voor internationale nalatenschappen in Andalusië, Spanje

Er zijn relatief veel Europese nalatenschappen in Spanje, zoals in Andalusië, Malaga en in het bijzonder aan de Costa del Sol. De reden hiervoor is natuurlijk dat er veel buitenlanders, zowel residenten als niet-residenten in dit gebied, huizen en andere eigendommen of activa bezitten. Ook het feit dat de golf van Noord-Europese oudere ´babyboomers´ op hoge leeftijd is gekomen, draagt bij tot een toename van het aantal erfrechtprocedures in de afgelopen jaren.

Als u een internationale erfenis moet regelen voor bezittingen die zich in Andalusië bevinden, aarzel dan niet om contact op te nemen met C&D Solicitors in Torrox, Malaga, voor juridisch, fiscaal en economisch advies voor de meest efficiënte procedure. Meer informatie over de algemene erfenis proces kunt u bekijken in deze video:

ADVOCATEN IN MALAGA VOOR NEDERLANDS JURIDISCH ADVIES OVER KOPEN, VERKOPEN OF ERFEN IN ANDALUSIE

 • TORROX KANTOOR:

 • C/ LA NORIA S/N, EDIF. RECREO II, 1-15
  29793 TORROX (MALAGA), SPANJE

 • MALAGA KANTOOR (OP AFSPRAAK):

 • PASEO REDING 7, 1
  29016 MALAGA (SPANJE)

Colegio de Abogados de Mälaga


  TORROX KANTOOR

  MA/DI/DO: 09:00 - 18:30
  WO/VR: 09:00 - 15:00

  LOCATIE: 40 KM TEN OOSTEN VAN MALAGA, 10 TEN WESTEN VAN NERJA.
  GRATIS PARKEREN VOOR DE ALDI SUPERMARKT (ENTREE ACHTERKANT GEBOUW).

  MALAGA KANTOOR

  ALLEEN OP AFSPRAAK.

  LOCATIE: MALAGA CENTRUM
  (LA MALAGUETA).
  PARKING CERVANTES, C/ CERVANTES 6

  Need help?